MySQL de Foreign Key Kullanımı

9

Bu yazımda sizlere MySQL de Foreign Key kullanımından bahsedeceğim. Foreign Key kullanırken bilmemiz gereken bazı hususlar var. Kısaca onlardan bahsedeyim. Foreign Key kullanırken iki olayımız mevcut. Bunlar ON DELETE (silme işleminde) ve ON UPDATE (güncelleme işleminde). Ana tabloda kayıt silindiğinde ilişki kontrolü yapılmasını istiyorsak ON DELETE olayını kullanacağız. Ana tabloda kayıt güncellendiğinde ilişki kontrolü yapılmasını istiyorsak ON UPDATE olayını kullanacağız. Bu iki olayı birliktede kullanabliiriz. Bu olayları kullanırken ilişki kontrolümüzün nasıl olacağına karar vereceğimiz bazı parametreler var. Onlar CASCADE, SET NULL, RESTRICT ve NO ACTION parametreleridir. CASCADE kullanırsak ana tabloda kayıt silindiğinde ona bağlı çocuk tabloda ki kayıt da silinecektir. Ana tabloda ki kayıtın ilişkili alanı güncellenirse ona bağlı çocuk tablodaki ilişkili alan da güncellenecektir. CASCADE parametresi ON DELETE ve ON UPDATE olayının ikisinde de kullanılabilmektedir. SET NULL kullanırsak ana tablodaki kayıt silindiğinde çocuk tablodaki ilişkili kayıttaki ilişkili alan NULL değerini alacaktır. Ana tabloda ilişkili kayıttaki ilişkili alan güncellendiğinde ona bağlı olan çocuk tablodaki ilişkili kayıttaki ilişkili alan NULL değerini alacaktır. SET NULL kullanabilmemiz için çocuk tablodaki ilişki kuracağımız alan NULL olabilmesi gerekmektedir. Aksi halde SET NULL olarak ilişki kurmamıza izin verilmemektedir. İki olayda kullanılmaktadır. RESTRICT ve NO ACTION parametreleri arasında fark yoktur. İkiside aynı işi yapmaktadır. (daha&helliip;)

Metodlarda Opsiyonel Parametre Kullanmak

3

Bu yazımda sizlere metodlarda opsiyonel parametrelerin nasıl tanımlandığından ve nasıl kullanıldığından bahsediceğim. Opsiyonel parametrelerin normal parametrelerden farkı, metodumuzu çağırırken yazılmadıkları zaman build esnasında hata oluşturmamalarıdır. Aşağıdaki gibi opsiyonal parametre içerin GenelToplam adında bir metodumuz olsun.

public double GenelToplam(double[] miktar, bool kdv = false)
{
    double toplam = 0;
    foreach (var d in miktar)
    {
        toplam += d;
    }
    if (kdv)
    {
        toplam *= 1.18;
    }
    return toplam;
}

(daha&helliip;)

Php de Dosyayı Include Edince Sayfaya Eklenen Beyaz Alan(White Space) Sorunu

4

Herhangi bir php dosyamızı include , include_once , require , require_once methodları ile başka bir php sayfamıza eklediğimiz tasarmımızda beyaz alan eklenme sorunu oluşabiliyor. Bu sorun ise sayfa yapısından dolayı sayfada bulunan karakterden meydana geliyor. Örnek olarak index.php ve connection.php diye iki sayfamız olsun. connection.php sayfamızı index.php sayfasına include ettiğimizi varsayalım. Elinizde NotePad++ yoksa bu linkten indirin. (daha&helliip;)

Metoda Parametre Olarak Metod Göndermek

2

Herhangi bir yazdığımız metot parametre olarak başka metodu göndermek için Action ve Func delegelerini kullanacağız. İkiside aynı işi yapıyor. Aralarında fark ise Func geriye değer döndürüyor, Actionise döndürmüyor. Daha da açıklamak gerekirse Action prosedür, Func fonksiyon olarak tanımlanabilir. İlk olarak Action ile ilgili aşağıdaki örneği inceleyelim.

//mesaj gösteren metodumuz
private void MesajGöster()
{
    MessageBox.Show("Sinan AKYAZICI");
}
//İstediğimiz metodumuz çalıştıracağımız metod
private void Çalıştır(Action method)
{
    method.Invoke();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Çalıştır(MesajGöster);
}

(daha&helliip;)

LINQ ile Listede ki Belirli Koşula Uyan Kayıtları Silme (List.RemoveAll)

0

Listelerde belirli koşula uyan kayıtları linq ile listeden çıkarmamız mümkün. Bunun için aşağıdaki gibi örnek bir listemiz olsun.

List<string> liste = new List<string>();
liste.Add("a");
liste.Add("b");
liste.Add("a");
liste.Add("d");
liste.Add("a");
liste.Add("f");
liste.Add("g");
liste.Add("h");

Bu listemizde a veya b olan elemanları silmek istediğimizde aşağıdaki gibi bir linq kodu yazmamız gerek.

//RemoveAll metodu Lambda Syntax ını kullanabildiğimiz bir metottur.
//buradaki x listemizin tuttuğu nesneyi temsil eder. Eğer bu nesne bir sınıfsa
// nokta ile property lerini erişerek koşul yazabiliriz.
// x.Name =="Sinan" gibi.
liste.RemoveAll(x => x == "a" | x=="b");
foreach (var t in liste)
{
    MessageBox.Show(t);
}

Bu şekilde jenerik listelerde istediğimiz elemanları silebiliyoruz.

Sınıfdaki Property lere Property Adını Kullanmadan Erişmek

0

Bu yazımda sizlere C# da oluşturduğumuz bir sınıfın tüm propertylerine property adına kullanmadan nasıl erişebileceğimizi anlatacağım. Aşağıdaki gibi Kisiler adında örnek bir sınıfımız olsun.

public class Kisiler
{
    public string Adı { set; get; }
    public string Soyadı { set; get; }
    public string Email { set; get; }
}

(daha&helliip;)

Visual Studio 2010 Kaynak Kodunu Html Formatına Çevirme

0

Daha önce bu yazımda Visual Studio 2008 de kaynak kodunu html formatına çeviren eklentiden ve kullanımından sizlere bahsetmiştim. Şimdi ise yine aynı eklentiyi kullanarak Visual Studio 2010 da kaynak kodunu html formatına nasıl çevireceğimizi sizlere anlatacağım. İlk olarak bu linkten uygulamayı indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra bilgisayarımıza yüklüyoruz. Yükleme işlemi bittikten sonra 32 Bit işletim sistemi kullanıcıları için (Program Files\J.T. Leigh & Associates\CopySourceAsHtml) yolu , 64 Bit işletim sistemi kullanıcıları için (Program Dosyaları (x86)\J.T. Leigh & Associates\CopySourceAsHtml) yolundaki CopySourceAsHtml.AddIn dosyasını Belgelerim deki Visual Studio 2010 klasörünün içindeki AddIns klasörünü kopyalıyoruz. Eğer AddIns klasörü yoksa bunu kendiniz oluşturun. Sonrasında kopyaladığınız CopySourceAsHtml.AddIn adındaki dosyayı düzenlemek için Not Defteri ile açın. Karşınıza çıkan metni aşağıdaki gibi düzenleyin ve kaydedin. (daha&helliip;)

C# da Formdaki Verileri Crystal Reports a Artarma

12

C# tasarladığımız formdaki verileri Crystal Reports a aktarıp oluşturduğumuz raporumuzda gözükmesini istiyorsak, Crystal Reports un Parameter Fields özelliğinden faydalanabiliriz. Adım adım bu özelliği nasıl kullanacağımızı inceleyelim. Örnek olarak üzerinde bir tane TextBox ve bir tane Button bulunan bir formumuz olsun. Ayrıca projemize Crystal Report ekli olsun. İlk olarak raporumuza Parameter Fields eklememiz gerekecek. Bunun için aşağıda resimdeki gibi eklediğimiz rapor ekranında solda bulunan Field Explorer penceresinde ParameterFields seçeneğinin üzerine sağ tıklayıp açılan menüde New seçeneğini seçiyoruz. Aşağıda resimdeki ekran ile karşılaşacağız. (daha&helliip;)

Php ile Veritabanındaki İlişkili Kayıtları Silme

5

Bu makalemde kendi yazdığım veritabanı sınıfındaki bir kaç fonksiyonu sizlerle paylaşmak istedim. Bu fonksiyonlar veritabanında aynı tabloda veya farklı tablolarda bulunan ilişkili kayıtları silmemize yarıyor. 3 tane fonksiyon mevcut. Adım adım bu fonksiyonları inceleyelim. (daha&helliip;)

Metin Kutusundaki Yanıp Sönen İmleci Gizleme (TextBox Hide Caret)

0

TextBox bileşeninde metin girişi yaparken yanıp sönen imlecin gözükmemesini isteyebiliriz. Bunun için aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz.

[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
static extern bool HideCaret(IntPtr hWnd);
[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
static extern bool ShowCaret(IntPtr hWnd);

(daha&helliip;)

Go to Top