Bu yazımda sizlere MySQL de Foreign Key kullanımından bahsedeceğim. Foreign Key kullanırken bilmemiz gereken bazı hususlar var. Kısaca onlardan bahsedeyim. Foreign Key kullanırken iki olayımız mevcut. Bunlar ON DELETE (silme işleminde) ve ON UPDATE (güncelleme işleminde). Ana tabloda kayıt silindiğinde ilişki kontrolü yapılmasını istiyorsak ON DELETE olayını kullanacağız. Ana tabloda kayıt güncellendiğinde ilişki kontrolü yapılmasını istiyorsak ON UPDATE olayını kullanacağız. Bu iki olayı birliktede kullanabliiriz. Bu olayları kullanırken ilişki kontrolümüzün nasıl olacağına karar vereceğimiz bazı parametreler var. Onlar CASCADE, SET NULL, RESTRICT ve NO ACTION parametreleridir. CASCADE kullanırsak ana tabloda kayıt silindiğinde ona bağlı çocuk tabloda ki kayıt da silinecektir. Ana tabloda ki kayıtın ilişkili alanı güncellenirse ona bağlı çocuk tablodaki ilişkili alan da güncellenecektir. CASCADE parametresi ON DELETE ve ON UPDATE olayının ikisinde de kullanılabilmektedir. SET NULL kullanırsak ana tablodaki kayıt silindiğinde çocuk tablodaki ilişkili kayıttaki ilişkili alan NULL değerini alacaktır. Ana tabloda ilişkili kayıttaki ilişkili alan güncellendiğinde ona bağlı olan çocuk tablodaki ilişkili kayıttaki ilişkili alan NULL değerini alacaktır. SET NULL kullanabilmemiz için çocuk tablodaki ilişki kuracağımız alan NULL olabilmesi gerekmektedir. Aksi halde SET NULL olarak ilişki kurmamıza izin verilmemektedir. İki olayda kullanılmaktadır. RESTRICT ve NO ACTION parametreleri arasında fark yoktur. İkiside aynı işi yapmaktadır. (daha&helliip;)