C#

Metodlarda Opsiyonel Parametre Kullanmak

3

Bu yazımda sizlere metodlarda opsiyonel parametrelerin nasıl tanımlandığından ve nasıl kullanıldığından bahsediceğim. Opsiyonel parametrelerin normal parametrelerden farkı, metodumuzu çağırırken yazılmadıkları zaman build esnasında hata oluşturmamalarıdır. Aşağıdaki gibi opsiyonal parametre içerin GenelToplam adında bir metodumuz olsun.

public double GenelToplam(double[] miktar, bool kdv = false)
{
    double toplam = 0;
    foreach (var d in miktar)
    {
        toplam += d;
    }
    if (kdv)
    {
        toplam *= 1.18;
    }
    return toplam;
}

(daha&helliip;)

Metoda Parametre Olarak Metod Göndermek

2

Herhangi bir yazdığımız metot parametre olarak başka metodu göndermek için Action ve Func delegelerini kullanacağız. İkiside aynı işi yapıyor. Aralarında fark ise Func geriye değer döndürüyor, Actionise döndürmüyor. Daha da açıklamak gerekirse Action prosedür, Func fonksiyon olarak tanımlanabilir. İlk olarak Action ile ilgili aşağıdaki örneği inceleyelim.

//mesaj gösteren metodumuz
private void MesajGöster()
{
    MessageBox.Show("Sinan AKYAZICI");
}
//İstediğimiz metodumuz çalıştıracağımız metod
private void Çalıştır(Action method)
{
    method.Invoke();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Çalıştır(MesajGöster);
}

(daha&helliip;)

Sınıfdaki Property lere Property Adını Kullanmadan Erişmek

0

Bu yazımda sizlere C# da oluşturduğumuz bir sınıfın tüm propertylerine property adına kullanmadan nasıl erişebileceğimizi anlatacağım. Aşağıdaki gibi Kisiler adında örnek bir sınıfımız olsun.

public class Kisiler
{
    public string Adı { set; get; }
    public string Soyadı { set; get; }
    public string Email { set; get; }
}

(daha&helliip;)

C# da Formdaki Verileri Crystal Reports a Artarma

12

C# tasarladığımız formdaki verileri Crystal Reports a aktarıp oluşturduğumuz raporumuzda gözükmesini istiyorsak, Crystal Reports un Parameter Fields özelliğinden faydalanabiliriz. Adım adım bu özelliği nasıl kullanacağımızı inceleyelim. Örnek olarak üzerinde bir tane TextBox ve bir tane Button bulunan bir formumuz olsun. Ayrıca projemize Crystal Report ekli olsun. İlk olarak raporumuza Parameter Fields eklememiz gerekecek. Bunun için aşağıda resimdeki gibi eklediğimiz rapor ekranında solda bulunan Field Explorer penceresinde ParameterFields seçeneğinin üzerine sağ tıklayıp açılan menüde New seçeneğini seçiyoruz. Aşağıda resimdeki ekran ile karşılaşacağız. (daha&helliip;)

Metin Kutusundaki Yanıp Sönen İmleci Gizleme (TextBox Hide Caret)

0

TextBox bileşeninde metin girişi yaparken yanıp sönen imlecin gözükmemesini isteyebiliriz. Bunun için aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz.

[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
static extern bool HideCaret(IntPtr hWnd);
[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
static extern bool ShowCaret(IntPtr hWnd);

(daha&helliip;)

C#’da Oluşturulan Uygulamaya Güncelleme Desteği Vermek(ClickOnce Deployment)

24

Bu makalemizde C# ‘ da oluşturduğumuz bir uygulamaya güncelleme desteğini nasıl verebileceğimizden adım adım bahsedeceğim. İlk olarak aşağıdaki resimde görüldüğü gibi UygulamaGuncelleme adında yeni bir proje oluşturalım.

(daha&helliip;)

C# (CSharp) ile Kayıt Defteri (Registry) İşlemleri

6

C# (csharp)  da kayıt defterinden kayıt okuma (read value from Registry), kayıt defterindeki kaydı güncelleme (change value to Registry), kayıt defterine yeni kayıt yazma (write value to Registry), kayıt defterindeki kaydı silme (delete value from Registry), kayıt defterine yeni anahtar oluşturma (create key to Registry) ve kayıt defterindeki anahtarı silme (delete key from Registry) işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini örneklerle sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk olarak kayıt defterinden kayıt okuma örneğini inceleyelim. (daha&helliip;)

Unsafe Code May Only Appear If Compiling With /Unsafe

6

Visual Studio da pointer ile işlem yaparken unsafe moduna geçmemiz gerekiyor. Bunun için unsafe komutunu kullanıyoruz. Fakat bu komutu kullandığımızda unsafe code may only appear if compiling with /unsafe hatası ile karşılaşıyoruz. Bunun sebebi studio normal de güvenlik sebebiyle pointer ile işlem yapmamıza imkan vermemesidir. (daha&helliip;)

WebBrowser Nesnesi Sayfadaki Hesaba Otomatik Giriş (Automate Login)

17

Bunun ilk olarak giriş yapacağınız sayfanın kaynak kodunu incelemeniz gerekli. Çünkü giriş yaparken kaynak kodunda gerekli alanları bulup o alanlara istediğimiz değerleri aktarıp sonra formu submit yapmamız gerekecek. Örneğin aşağıdaki gibi basit bir kaynak kodu olduğunu farzedelim; (daha&helliip;)

WebBrowser ile Sayfaya Post yada Get Methodu ile Veri Gönderme

1

Webbrowser nesnesi ile herhangi bir İnternet sayfasına post yada get yöntemi ile veri gönderebiliriz. Bu işi webbrowser nesnesinin navigate methodunu kullanarak yapacağız. Bu methodun birden fazla türevi bulunmaktadır. Biz post ile verimizi göndermek için 4 parametreli olan türevini kullanacağız. Bu türevdeki parametlerlerin ilki adres parametresi. Bu parametre string (urlString) yada Uri (url) tipinde olabilir. (daha&helliip;)

Go to Top