LinQ

LINQ ile Listede ki Belirli Koşula Uyan Kayıtları Silme (List.RemoveAll)

0

Listelerde belirli koşula uyan kayıtları linq ile listeden çıkarmamız mümkün. Bunun için aşağıdaki gibi örnek bir listemiz olsun.

List<string> liste = new List<string>();
liste.Add("a");
liste.Add("b");
liste.Add("a");
liste.Add("d");
liste.Add("a");
liste.Add("f");
liste.Add("g");
liste.Add("h");

Bu listemizde a veya b olan elemanları silmek istediğimizde aşağıdaki gibi bir linq kodu yazmamız gerek.

//RemoveAll metodu Lambda Syntax ını kullanabildiğimiz bir metottur.
//buradaki x listemizin tuttuğu nesneyi temsil eder. Eğer bu nesne bir sınıfsa
// nokta ile property lerini erişerek koşul yazabiliriz.
// x.Name =="Sinan" gibi.
liste.RemoveAll(x => x == "a" | x=="b");
foreach (var t in liste)
{
    MessageBox.Show(t);
}

Bu şekilde jenerik listelerde istediğimiz elemanları silebiliyoruz.

LinQ ile Dizi ve Liste Sorgulama

0

Makaleye başlamadan önce şunu belirtmek isterim. Makaleyi yazarken LinQ’yu biraz bildiğinizi varsayıp ona göre yazdım.

Kod yazarken çoğu yerde dizilerde veya listelerdeki bilgilere ulaşmamız gerebilir. Normalde döngü ile bütün dizinin elamanları dolaşıp bizim istediğimiz ölçütlere uygun değerlere erişebiliriz. Bunun içinde ortalama 5-10 satır kod yazmamız gerekebilir. Linq ile bu dizilerdeki veya listelerdeki elemanları tek satır ile sorgulayıp istediğimiz değerlere ulaşabiliyoruz. Örneğin; (daha&helliip;)

Go to Top