MySQL

MySQL de Foreign Key Kullanımı

9

Bu yazımda sizlere MySQL de Foreign Key kullanımından bahsedeceğim. Foreign Key kullanırken bilmemiz gereken bazı hususlar var. Kısaca onlardan bahsedeyim. Foreign Key kullanırken iki olayımız mevcut. Bunlar ON DELETE (silme işleminde) ve ON UPDATE (güncelleme işleminde). Ana tabloda kayıt silindiğinde ilişki kontrolü yapılmasını istiyorsak ON DELETE olayını kullanacağız. Ana tabloda kayıt güncellendiğinde ilişki kontrolü yapılmasını istiyorsak ON UPDATE olayını kullanacağız. Bu iki olayı birliktede kullanabliiriz. Bu olayları kullanırken ilişki kontrolümüzün nasıl olacağına karar vereceğimiz bazı parametreler var. Onlar CASCADE, SET NULL, RESTRICT ve NO ACTION parametreleridir. CASCADE kullanırsak ana tabloda kayıt silindiğinde ona bağlı çocuk tabloda ki kayıt da silinecektir. Ana tabloda ki kayıtın ilişkili alanı güncellenirse ona bağlı çocuk tablodaki ilişkili alan da güncellenecektir. CASCADE parametresi ON DELETE ve ON UPDATE olayının ikisinde de kullanılabilmektedir. SET NULL kullanırsak ana tablodaki kayıt silindiğinde çocuk tablodaki ilişkili kayıttaki ilişkili alan NULL değerini alacaktır. Ana tabloda ilişkili kayıttaki ilişkili alan güncellendiğinde ona bağlı olan çocuk tablodaki ilişkili kayıttaki ilişkili alan NULL değerini alacaktır. SET NULL kullanabilmemiz için çocuk tablodaki ilişki kuracağımız alan NULL olabilmesi gerekmektedir. Aksi halde SET NULL olarak ilişki kurmamıza izin verilmemektedir. İki olayda kullanılmaktadır. RESTRICT ve NO ACTION parametreleri arasında fark yoktur. İkiside aynı işi yapmaktadır. (daha&helliip;)

MySQL’de Cursor Kullanımı

4

MySQL de cursor tanımlamayı (DECLARE), tanımlanan cursor u erişime açmayı (OPEN), erişime açılan cursor üzerindeki verilerde dolaşmayı (FETCH) ve işlemimizi bitirdiğimiz cursor u kapatmayı (CLOSE) örnekler ile inceleyeceğiz. Herhangi bir tablodaki verileri where,like,group by,order by vb şekilde filtreleme yaparak yada hiç bir filtreleme yapmadan bütün verileri tanımlanan cursor değişkenine aktarabiliriz. Sonrasında ise tanımlanan cursor değişkenine aktardığımız yeni oluşan veri kümesi üzerinde dolaşarak istediğimiz kayıtlara erişmemiz ve bu kayıtlar üzerinde işlem yapmamız daha kolay hale gelmektedir. (daha&helliip;)

MySQL’de Stored Procedure (Saklı Yordam) Kullanımı

14

MySQL de procedure oluşturmayı,procedure leri listelemeyi, procedure leri düzenlemeyi ve procedure leri silmeyi bu makalede örnekler ile sizlere aktarmaya çalışacağım. Ayrıca oluşturduğumuz procedure leri sql sorgusu ve php tarafından nasıl çağrılacağına da değineceğim. Veritabanı yönetimi için MySQL Query Browser uygulamasını kullandım. Bu uygulamayı buradan indirebilirsiniz. İlk olarak procedure oluşturmak ile başlayalım. Aşağıdaki gibi users adında örnek bir tablomuz olsun. (daha&helliip;)

MySQL’de Trigger (Tetikleyici) Kullanımı

22

Trigger lar ekleme (INSERT), güncelleme (UPDATE) veya silme (DELETE) olayları öncesinde (BEFORE) veya sonrasında (AFTER) gerçekleşmektedir. Bir trigger ı oluşturduktan sonra bu trigger a ait bilgilerde güncelleme yapamayız. Eğer ki trigger ımızın bilgilerinde güncelleme yapmaya ihtiyaç duyarsak, bunu yapmamızın yolu o trigger yok edip yeni bir tane oluşturmamızdır. Ben veritabanı yönetimi için PhpMyAdmin uygulamasını kullandım. İlk olarak trigger oluşturmayı inceleyelim. (daha&helliip;)

Go to Top