Listelerde belirli koşula uyan kayıtları linq ile listeden çıkarmamız mümkün. Bunun için aşağıdaki gibi örnek bir listemiz olsun.

List<string> liste = new List<string>();
liste.Add("a");
liste.Add("b");
liste.Add("a");
liste.Add("d");
liste.Add("a");
liste.Add("f");
liste.Add("g");
liste.Add("h");

Bu listemizde a veya b olan elemanları silmek istediğimizde aşağıdaki gibi bir linq kodu yazmamız gerek.

//RemoveAll metodu Lambda Syntax ını kullanabildiğimiz bir metottur.
//buradaki x listemizin tuttuğu nesneyi temsil eder. Eğer bu nesne bir sınıfsa
// nokta ile property lerini erişerek koşul yazabiliriz.
// x.Name =="Sinan" gibi.
liste.RemoveAll(x => x == "a" | x=="b");
foreach (var t in liste)
{
    MessageBox.Show(t);
}

Bu şekilde jenerik listelerde istediğimiz elemanları silebiliyoruz.