Bunun ilk olarak giriş yapacağınız sayfanın kaynak kodunu incelemeniz gerekli. Çünkü giriş yaparken kaynak kodunda gerekli alanları bulup o alanlara istediğimiz değerleri aktarıp sonra formu submit yapmamız gerekecek. Örneğin aşağıdaki gibi basit bir kaynak kodu olduğunu farzedelim;

<html>
<head>
</head>
<body>
<form id=”form1″ method=”post” action=”girisyap.php”>
<input type=”text” id=”user” name=”user” />
<input type=”text” id=”pass” name=”pass”/>
<input type=”submit” value=”Giriş Yap”/>
</form>
</body>
</html>

Normalde bize kod gösterilmez. İki tane textbox bitane buton olur. Textboxlara bilgileri girip giriş tuşuna bastığımızda giriş yapmış oluruz. Fakat biz bunu kod ile yapmak istersen bilgilerin hangi elementlerde tutulduğunu ve bu iş için hangi elementlerin kullanıldığını bilmemiz gerekli. Şimdi C# daki kodun nasıl olacağına geçelim. İlk olarak giriş yapılacak sayfayı webbrowser a açtırmamız gerekli.

webBrowser1.Navigate("http://localhost:81/giris.php");
//siz tırnak içerisine kendi giriş yapacağınız adresi yazın

Bu kodu çalıştırdıktan sonra webbrowser nesnesi belirtiğiniz adrese yönlenir. Bizim oradaki tümüne sorunsuz bir şekilde erişebilmemiz için bu adresteki sayfanın kaynak kodu webbrowser tarafından tamamen çözümlenmesi gerekli. Webbrowser bu sayfayı kaydettikten sonra ancak işlemlerimize başlayabiliriz. O yüzden kodlarımızı webBrowser ın DocumentComplete event ına yazmamız gerekli. Kod aşağıdaki gibi olacak;

webBrowser1.Document.All["user"].SetAttribute("value", "sinan");
webBrowser1.Document.All["pass"].SetAttribute("value","123456");
webBrowser1.Document.Forms["form1"].InvokeMember("submit");

Burada ilk satırda webbrowserda bulunan dokümandaki bütün elementleri denetleyerek idsi veya name i user olan elemente ulaşarak SetAttribute methodu ile bu element in value değerini sinan olarak değiştirdik. İkinci satırda ise yine aynı dokümandaki bütün elementlerin içerisinden idsi veya name i pass olan elemente ulaşarak SetAttribute methodu ile bu elementin value değerini 123456 olarak değiştirdik. Giriş yapmak için gerekli olan bilgileri tamamladık. Şimdi formu verileriyle birlikte gerekli yere göndermemiz gerekli. Bunun için dokümandaki bütün elementleri değilde sadece form elementlerinin içerisinde idsi veya name i form1 olan formu bulup InvokeMember methodu ile bu formun submit özelliğini tetikleyerek formun submit olmasını sağladık. Bu şekilde siz hiç birşeye dokunmadan otomatik olarak giriş yapmış olduk.

Not: Eğer kaynak kodunda örneğin name i user olan birden fazla element varsa ilk name i user olan element üzerinden işlem yapılır